دانشگاه آزاد اسلامی هر ساله اقدام به پذیر دانشجو در مقاطع کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته و دکترا می کند که هر در بعضی از مقاطع آزمون مخصوص خود دانشگاه آزاد برگزار می شود 

شرایط ثبت نام در مقاطع مختلف :

کاردانی صرفا بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو در زمان تخصیل خود در دوره هنرستان است و به مدت 2 سال می باشد .

کارشناسی ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو در زمان تحصیل خود در دوره کاردانی است و مدت آن 2 سال می باشد.

کازشناسی پیوسته به دو صورت پذیرش براساس آزمون سراسری و برا اساس سوابق تحصیلی می باشد ، آزمون سراسری همان آزمون کلی ورود به دانشگاه است که در تیر ماه توسط سازمان سنجش کشور برگزار می شود.

کارشناسی ارشد بر اساس آزمون ورودی سازمان سنجش دانشگاه آزاد اسلامی است که پس از قبولی دانشجو می بایست مدرک کارشناسی معتبر پیوسته و ناپیوسته ارایه دهد

دکترا بر اساس آزمون ورودی سازمان سنجش دانشگاه آزاد می باشد که پس از قبولی دانشجو میبایست در محاصبه اختصاصی سازمان سنجش دانشگاه آزاد شرکت کنند و الزام به ارایه مدرک معتبر کارشناسی ارشد هستند

پذیرش دانشجویان غیرایرانی

 • شرایط عمومی:
  نداشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
  نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل.
  نداشتن منع قانوني حضور در جمهوري اسلامي ايران.
 • شرط معدل:
  – شرط معدل برای مقاطع کاردانی و کارشناسی (گروه غیرپزشکی) نیاز نمی­باشد.
  – داشتن دیپلم معتبر برای رشته­های کارشناسی غیرعلوم پزشکی كه به تاييد مراجع ذيربط در كشور مربوط رسيده باشد. 
  – داشتن معدل دیپلم کتبی نهایی 12 به بالا برای رشته های کارشناسی گروه علوم پزشکی. 
  – داشتن معدل دیپلم کتبی نهایی 18 به بالا و شرط شرکت در مصاحبه علمی برای رشته های گروه پزشکی مقطع دکترای حرفه­ای.
  – داشتن دانشنامه معتبر دوره کارشناسی براي ورود به دوره کارشناسي ارشد كه به تاييد مراجع ذيربط در كشور مربوط رسيده باشد و مورد قبول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران باشد. 
  – داشتن دانشنامه معتبر کارشناسی ارشد كه به تاييد مراجع ذيربط در كشور مربوط رسيده باشد و مورد قبول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران باشد، براي ورود به دوره هاي دکتراي تخصصي