سیستم تاکسیرانی تهران مهم ترین شبکه ارتباطی در است به این دلیل تقریبا در همه ی نقاط تهران می توانید از تاکسی های زرد و سبز استفاده کنید .

تاکسیرانی اینترنتی

تهران شهری هوشمند است که در آن تاکسیرانی اینترنتی رواج بسیار پیدا کرده است برنامه هایی همانند اوبر در سطح جهان ساخته شده است که کمک بسیار زیادی به تاکسیرانی و انتقال مسافر در تهران کرده است