فرودگاه بین المللی مهرآباد

این فرودگاه یکی از قدیمی ترین فرودگاه های غرب آسیا و خاورمیانه است و در سال 1317 ساخته شده است در ابتدا تنها فرودگاه مسافربری تهران بود اما بعد ها تبدیل به فرودگاه داخلی ایران شد و روزانه صدهاهزار مسافر از این فرودگاه استفاده می کنند . این فرودگاه در جنوب غرب تهران در محله مهرآباد قرار گرفته است

فرودگاه بین المللی امام خمینی

شهرفرودگاهی بین المللی امام خمینی که فرودگاهی بین المللی امام خمینی تهران در آن قرار گرفته است این فرودگاه درسال 1383 افتتاح شد ، این فرودگاه در آزاد راه تهران – فم قرار گرفته و فقط مخصوص پرواز های خارجی ایران است