پرتال ما جز معدود مرجع هایی است که تعامل و گفت و گو با کاربران خوش را در صدر دستور کار خود دارد و به همین دلیل تصمیم بر این گرفتیم دانشجو خبرنگار را ابدا کنیم ابتدا اساسنامه را مطالعه کرده سپس خبر خود را ارسال کنید

پست الکترونیکی ارسال خبر : news@studyintehran.ir