کلیه بانک ها ، صندوق ها ، موسسات مالی و اعتباری مجاز که زیر نظر بانک مرکری جمهوری اسلامی ایران می باشند در بیشتر اوقات اقدام به پرداخت وام دانشجویی می کنند .

نکته: هر بانک می تواند شرایط خاص خود را برای پرداخت وام به دانشجویان داشته باشد لذا حتما شرایط و اطلاعیه های هر بانک را در این جا و وبسایت خود بانک مطالعه کنید

اطلاعیه بانک ها

بزودی