نام سینما نشانی تلفن
آرش خیابان مولوی 5638066
آسیا  خیابان جمهوری، تقاطع ولیعصر 6402909
آستارا   میدان تجریش 2714022
آسمان آبی  خیابان پیروزی، بروجردی 3341668
آفریقا  خیابان ولیعصر – بالاتر از میدان ولیعصر 8907171
استقلال   خیابان ولیعصر – بالاتر از میدان ولیعصر 8903942
اروپا  خیابان جمهوری، بعد از میدان بهارستان 3913179
ارم  خیابان جمهوری، نبش خیابان لاله زار 3116424
البرز   خیابان لاله زار جنوبی 3914258
المپیا   خیابان آذربایجان 6926797
ایران 1  خیابان شریعتی، تقاطع بهار شیراز 7538711-3
ایران 2  خیابان شریعتی، تقاطع بهار شیراز 7538711-3
ایران 3  خیابان شریعتی، تقاطع بهار شیراز 7538711-3
برلیان  خیابان جمهوری، نبش لاله زار 3916280
بلوار    بلوار كشاورز 8965292
بهاران    میدان وصفنار 6239551
بهمن 1    میدان انقلاب 6418801
بهمن 2    میدان انقلاب 6418801
پارس 1    میدان انقلاب 6926953
پارس 2    میدان انقلاب 6926953
پایتخت    میدان هفت تیر
پیام انقلاب  خیابان انقلاب، تقاطع لاله زار 8829641
پیروزی  خیابان پیروزی 7434570
پیوند  میدان خراسان 3704040
تابان  میدان امام خمینی نبش لاله زار 3114786
تمدن  خیابان مولوی 353667
توسكا  میدان راه آهن- خیابان دشت آزادگان 5643836
تهران 1    امام حسین(ع) 7504329
تهران 2    امام حسین(ع) 7504329
تیسفون  میدان قزوین 5721882
جام جم  خیابان هلال احمر، پل امامزاده معصوم 5651282
جمهوری  خیابان جمهوری نرسیده به فلسطین 6465307
جوان  خیابان شریعتی، نرسیده به پل رومی 2203031
جی 1    سی متری جی 6696207
جی 2    سی متری جی 6696207
جی 3    سی متری جی 6696207
حافظ خیابان جمهوری، نرسیده به میدان بهارستان 3901074
خیام  خیابان كارگر جنوبی 544490
دهكده المپیك   دهكده المپیك 915618
رودكی  ابتدای خیابان لاله زار شمالی، نبش خیابان جمهوری 3913768
رنگین كمان    امام حسین(ع) 3346760
سارا    میدان امام خمینی(ره)، اول خیابان لاله زار 3114915
سایه   خیابان 17 شهریور 3728627
ستاره  خیابان لیعصر(عج)  پایین تر از میدان منیریه 5389722
سپیده   خیابان انقلاب، جنب وصال 6417981
سحر    خیابان لاله زار، كوچه باربد 3929728
سروش  خیابان شریعتی، بالاتر از تقاطع طالقانی 7502929
سعدی  خیابان جمهوری، نرسیده به تقاطع كارگر 6468461
شاهد    چهارراه نظام آباد 7815576
شاهد  – سالن شیدا    چهارراه نظام آباد 7815576
شاهد – سالن شقایق    چهارراه نظام آباد 7815576
شباهنگ  خیابان شوش 5622578
شهر تماشا 1    میدان انقلاب 6427159
شهر تماشا 2    میدان انقلاب 6427159
شهرزاد  خیابان لاله زار 3114494
شهر قشنگ  خیابان ولیعصر(عج) – پایین تر از تقاطع جمهوری 6407777
شیرین   میدان راه آهن- سر پل جوادیه 5643738
صحرا   خیابان شریعتی، تقاطع طالقانی 7507777
عصر جدید 1 خیابان طالقانی ، نبش وصال 8951550
عصر جدید 2 خیابان طالقانی ، نبش وصال 8951550
عصر جدید 3 خیابان طالقانی ، نبش وصال 8951550
فرخ    میدان قزوین 5385235
فردوسی خیابان انقلاب، تقاطع لاله زار 8829785
فرهنگ  خیابان شریعتی، قلهك 2601205
فلسطین 1 تقاطع فلسطین و طالقانی 6463269
فلسطین 2 تقاطع فلسطین و طالقانی 6463269
فلسطین 3 تقاطع فلسطین و طالقانی 6463269
قدس میدانولیعصر 8904585
قیام   خیابان طالقانی، تقاطع ولیعصر 6408321
كارون رودكی 6885047
كانون خیابان خالد اسلامبولی، نرسیده به پارك ساعی 8728266
كریستال 1  خیابان  لاله زار شمالی 3117675
كریستال 2  خیابان  لاله زار شمالی 3117675
كوچ میدان نامجو
گلریز 1 خیابان اسدآبادی میدان فرهنگ 8718713
گلریز 2 خیابان اسدآبادی میدان فرهنگ 8718713
ماندانا    تهران نو، تقاطع سی متری نارمك 7410982
مراد    امام حسین(ع)، نبش انقلاب 7503382
مرجان خیابان لاله زار 3908245
مركزی 1    میدان انقلاب 6928686
مركزی 2    میدان انقلاب 6928686
مركزی 3    میدان انقلاب 6928686
ملت    میدان شهدا 3124718
میلاد    میدان شهدا 3798873
نادر  خیابان لاله زار 3114795
ناهید   خیابان 17 شهریور 3356809
ونوس  خیابان لاله زار 3909085