همایش تغذیه

چهاردهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران ( با امتیاز بازآموزی )

مجری :  انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

تاریخ: 3 – 5 بهمن

مکان: انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور

اطلاعات تماس :

تماس: 22257997-021

ورود به وبسایت 

پزشک اجتماعی

دومین کنگره پزشکی اجتماعی با محوریت پیشرفت و چشم­ انداز پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در ایران ( با امتیاز بازآموزی )

مجری :  انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران

تاریخ: 27-28 بهمن

-مکان: دانشگاه علوم پزشکی ایران – سالن همایش های رازی

اطلاعات تماس :

تماس:  64053366-021

ورود به وبسایت 

اولین کنگره توانبخشی قلبی، عروقی و ریوی ( با امتیاز بازآموزی )

مجری :  انجمن علمی توانبخشی قلبی ، عروقی و ریوی ایران

تاریخ: 10-11 بهمن

-مکان:  بیمارستان میلاد – سالن شهید غرضی

اطلاعات تماس :

تماس:  88249775-021 ( 10 خط )

ورود به وبسایت 

زبان فارسی

سومین همایش بین المللی آموزش زبان فارسی

مجری :  سومین همایش بین المللی آموزش زبان فارسی

تاریخ: 10-11 بهمن

-مکان:  دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات تماس :

تماس: 82884067-021

ورود به وبسایت 

دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی

مجری :  سومین همایش بین المللی آموزش زبان فارسی

تاریخ: 14-13 بهمن

-مکان: مرکز همایش های صدا و سیما

اطلاعات تماس :

تماس: 66036325-021 و 66069452-021

ورود به وبسایت 

بیمه سلامت

کنفرانس ملی بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی

مجری :  مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت کشور

تاریخ: 30 بهمن و 1 اسفند

-مکان: –

اطلاعات تماس :

تماس: 96881863-021 و 96881862-021

ورود به وبسایت 

همایش ملی فناوری فضائی و کاربردهای آن

مجری :  دانشگاه علم و صنعت ایران

تاریخ:  8 – 10 بهمن

-مکان:  دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات تماس :

تماس: 73222660-021

ورود به وبسایت 

بانکداری الکترونیکی

هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

مجری :  پژوهشکده پولی و بانکی

تاریخ:  9 – 10 بهمن

-مکان:  مرکز همایش های بین المللی برج میلاد

اطلاعات تماس :

تماس: 95 و 88657397-021

ورود به وبسایت 

آلودگی هوا و صدا

هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

مجری : دانشگاه شهید بهشتی ، انجمن علمی هوای پاک ایران

تاریخ:  9 – 8 بهمن

-مکان:  دانشگاه شهید بهشتی – سالن همایش های بین المللی

اطلاعات تماس :

تماس: 22431971-021 داخلی 116

ورود به وبسایت 

دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران

مجری : انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران با مشارکت دانشگاه خوارزمی

تاریخ:  28 بهمن

-مکان: دانشگاه خوارزمی

اطلاعات تماس :

تماس:  86070786-021

ورود به وبسایت 

انجمن کامپیوتر

بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

مجری : انجمن کامپیوتر ایران ، دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ:  24-25 بهمن

-مکان: دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات تماس :

تماس: 66032000-021

ورود به وبسایت 

اولین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش

مجری : دانشگاه علامه طباطبائی

تاریخ:  28-27 بهمن

-مکان: دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات تماس :

تماس: 48393297-021

ورود به وبسایت 

دفاع ملی

دومین همایش ملی اقتصاد دفاع

مجری : دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

تاریخ:  # بهمن

-مکان: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

اطلاعات تماس :

تماس: 88728947-021

ورود به وبسایت 

پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)

مجری : خانه فرهنگ مشارکتی ایران

تاریخ:  9 بهمن

-مکان: خانه فرهنگ مشارکتی ایران

اطلاعات تماس :

تماس:77891544-021

ورود به وبسایت 

شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

مجری : دانشگاه امیرکبیر

تاریخ:  1 بهمن

-مکان: دانشگاه امیرکبیر

اطلاعات تماس :

تماس: 64543155-021

ورود به وبسایت 

انجمن زبان

اولین همایش ملی مطالعات نام‌شناسی ایران

مجری :  انجمن زبان ­شناسی ایران

تاریخ: 15 بهمن

-مکان:  انجمن زبان ­شناسی ایران

اطلاعات تماس :

تماس:  88212003-021 داخلی 117

ورود به وبسایت 

همایش بین المللی ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران

مجری : دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ: 9-11 بهمن

-مکان: سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات تماس :

تماس: 44869805-021 و 44861809-021

ورود به وبسایت 

کیهان شناسی

همایش گرانش و کیهان شناسی

مجری :پژوهشگاه دانشهای بنیادی ، انجمن فیزیک ایران

تاریخ: 3-4 بهمن

-مکان: پژوهشگاه دانشهای بنیادی ، انجمن فیزیک ایران

اطلاعات تماس :

تماس: 22280692-021

ورود به وبسایت 

© کپی رایت (1397-1399) - Study In Tehran
X